[OSYouTube] Alledia framework not found

Hem

myWebLog

|

Östersunds flygklubb använder myWebLog för att boka flygplan samt administration av medlemskonton mm. Alla medlemmar i Östersunds Flygklubb har användarkonton i myWebLog och har därmed tillgång till sina medlemskonton, endast flygande medlemmar som har möjlighet att boka flygplan. Manual för hur myWebLog fungerar finns på myWebLog's hemsida.

Adress till myWebLog: http://www.myweblog.se

Logga flygning

Varje flygning måste loggas i systemet. All debitering sker med hjälp av loggade flygningar. Även uppföljning av flygplanens gångtider för att hålla koll på serviceintervall mm beror helt på att alla flygningar finns loggade. För att logga en flygning går man i på Logga flygning i menyn. Samtliga fält i formuläret ska fyllas i, och det är samma uppgifter som man fyller i i flygplanets riktiga resedagbok. Summeringarna sköts automatiskt av systemet.

När man fyllt i alla uppgifter klickar man på "Beräkna debitering" så räknar systemet ut hur mycket flygkontot kommer debiteras. Kontrollera alla uppgifter ordentligt innan du trycker "Spara", systemet utför inga rimlighetskontroller på det du matar in så eventuella fel måste du upptäcka själv!

För att underlätta för klubbens funktionärer är det viktigt att man registrerar sin flygning direkt efter landning, samt att man matar in korrekta uppgifter. Felaktigt inmatade flygtider kan leda till onödig flygstopp på flygplan som inte kunnat planeras in för service, samt extraarbete för den som måste korrigera siffrorna.

Tider

Starttid samt Landningstid avser lokal tid för start och landning (dvs tid i luften). Enligt klubbens policy ska dessa tider avrundas till närmsta 5 minuter. Systemet räknar själv ut airbornetiden utifrån tiderna för start och landning. Utifall summeringen inte stämmer måste du ändra själv.

Var extra noga med att du matar in korrekta uppgifter. Vi felaktiga flygtider riskerar maskinen att bli ståendes på marken pga man missat att beställa service, och det blir extrajobb för någon administratör som måste korrigera uppgifterna.

Flygningens art

Följande typer av flygningar går att registrera:

  • Privat: Avser privat flygning som betalas av medlemmen själv (ej PPL-skolning). Avser även flygning med lärare som Ej är PPL-skolning, t ex PC, inflygning på nytt flygplan osv.
  • Skolning: Avser PPL-skolning.
  • ÖFK: Flygningar som ska bekostas av flygklubben. Dessa flygningar måste vara beordrade av styrelsemedlem eller funktionär.
  • FFK: Alla flygningar i FFK's regi (även brandflyg)

Anmärkning

När man loggar en flygning finns det också möjlighet att skriva en anmärkning precis somman gör i flygplanets resedagbok. Har man skrivit en anmärkning kommer det att skickas mail till alla administratörer, medlemmar som har bokningar på aktuellt flygplan samt alla medlemmar som har i sina inställningar angett att dom vill ha mail vid anmärkningar.

Regeln är att om man skriver en anmärkning i flygplanets resedagbok ska man också skriva anmärkningen i systemet, men ALDRIG annars. Om ett flygplan har en utestående anmärkning kommer det att visas överallt i där flygplanet förekommer.

OBS: Alternativet 'Objektet groundas' ska ALDRIG används. Det är upp till tekniker/teknisk ansvarig att grounda ett flygplan.

En anmärkning kan skrivas av/åtgärdas av klubbens tekniskt ansvarige.

Har man gjort flertalet liknande flygningar i rad behöver man endast registrera dessa vid ett tillfälle. Detta gäller endast när följande är sant:

  • Alla flygningar har samma start- och landningsplats
  • Alla flygningar skedde samma dag
  • Alla flygningar gjordes efter varandra, dvs ingen annan flög planet mellan någon av flygningarna
  • Alla flygningar har samma ansvarige pilot/medlem

Om allt detta stämmer så kan man logga dessa flygningar vid samma registrering. Tiderna som då ska anges är första starttiden samt sista landningstiden. Ändra i fältet Airborne som fyllts i av systemet, så att detta fält innehåller den korrekta totala airborne-tid för samtliga flygningar. Om inte detta görs kommer hela tiden från första start till sista landning räknas som airborne, och det är fel.

Men har man gjort flygningar till olika flygplatser ska dessa loggas som enskillda flygningar (precis som i flygplanets loggbok). Anledning är att då kan man lätt se var flygplanet har varit utan att behöva titta i boken, och det finns även underlag för statistik över hur klubbens plan flyger mm.

Övriga uppgifter är som vanligt.

FFK

FFK-flygningar ska debiteras FFK's flygkonto, och för det ska ske måste man vara inloggad som en FFK-användare i systemet när man loggar en flygning. För inloggningsuppgifter kontakta länsflygchefen, routechefen eller motsvarande. Alla FFK-flygningar ska loggas som "FFK" som flygnings art.

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera