Respektera modellflygarnas "luftrum"- för allas säkerhet

|

ÖMFK har länge haft besvär med VFR-flygplansrörelser rakt ovanför ÖMFK:s grässtråk, depå och klubbstuga. Detta innebär en klar risk för kollision genom att det är mycket svårt att från marken avgöra om ett modellflygplan har höjdseparation gentemot ett flygplan som passerar området.
ÖMFK vill därför genom denna uppmaning be piloter att respektera det sätt på vilket landningsvarv och angöring av medvinden via plats ska ske på Optand. Alltså håll ut varvet utanför skogsgränsen och angör plats från Marieby på 2 000 ft QNH och aldrig lägre. Det finns heller ingen anledning att angöra plats mot medvinden rakt ovanför ÖMFK:område, detta kan ske längre norrut i höjd med ÖFK:s klubbstuga. Det är också klart olämpligt att förlägga ava-träning rakt ovanför ÖMFK:s grässtråk. Ovanstående säkerhetsprinciper kommer från Flygtrafikledningen på ESNZ. Om alla kan respektera dessa enkla förhållningssätt kan vi helt undvika risk för kollision mellan ett modellflygplan och flygplan, en händelse som ingen av oss ens vågar tänka på!

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera