Vill du göra dig hörd?

|

Vilken myndighet vill du möta i framtiden?

Transportstyrelsen vill vara en myndighet som svarar upp mot de utmaningar som en föränderlig omvärld för med sig. TS vill därför välkomna dig som har kontakt med oss i sjö- och flygrelaterade frågor att återkoppla till TS både vad du anser fungerar bra idag och vad du önskar att TS kan göra annorlunda i framtiden.

Läs mer på Transportstyrelsens nyhetssida

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera