Klubben 80 år

|

Flygklubben firar 80 år detta år. Det firar vi Lördagen den 21:a Oktober.

LÄS MER

 Första motorflygplanet köptes 1939 från Götaverken, GV-38 med beteckningen SE-AHU . Visas i originalskick på Jämtlands Flyg- och Lottamuseet Optand, lördag 21 oktober. Garnisonsmuseet också öppet. Gratis inträde!

Aktiv klubb som utbildar piloter i egen regi. Ökande verksamhet. Moderna och miljöanpassade flygplan nyttjas av klubbens piloter.

 

Östersunds flygklubb sköter drift av flygfältet till gagn för många verksamheter, föreningar, modellflyg, segelflyg, fallskärmshoppning, bågskytte, museer etc.

 

Ca 100 medlemmar varav drygt 40 st aktiva piloter.

 

 

Program lördagen 21 oktober:

 

Öppet hus för intresserade. GRATIS Inträde

 

Kl 1100 Museer Teknikland/Flygmuseet öppnar.

Flygläraren Mats Loxell erbjuder "provlektioner"
 

Kl 1200 Visning ambulanshelikopter

Kl 1230 Flyguppvisning Yak 55 rysk specialmaskin – pilot Per Norén landslagspilot aerobatik
 

Kl 1300 Flyguppvisning SAAB Safir miltärt skolflygplan – pilot Ivan Myhr fd uppvisningspilot Flygvapnet, F4

 

Kl 1400 Medlemsmöte Kronan ( endast flygklubbens medlemmar)
- Presentation medlemsenkät - framtidsgruppen
- Presentation nya bestämmelser flygning Optand - miljöhänsyn
- Övriga frågor från medlemmar

Kl 1600 Museer stänger

 

 

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera