Jourdagar 2020

|

Nu är det dags att reg. sig för årets jourdagar. Årets jour sträcker sig, tills vidare, från senare delen av april till mitten av oktober. Logga in på klubbens hemsida och blippa in på jour 2019 (ska ändras till 2020). Där väljer man en dag el. flera. Där finns även instruktioner på vad som gäller för aktuell jourdag. Den som har jour meddelar nästa på listan att nu är det dags. Om inte listan är fylld den sista april fylls listan på med namn från aktuell medl.lista. Signera listan efter fullgjord jour. Om inte coronan eller ombyggnaden av klubbstugan ställer till problem så kör vi igång med jouren.

 

Bernth Norberg

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera