Vill du göra dig hörd?

Vilken myndighet vill du möta i framtiden?

Transportstyrelsen vill vara en myndighet som svarar upp mot de utmaningar som en föränderlig omvärld för med sig. TS vill därför välkomna dig som har kontakt med oss i sjö- och flygrelaterade frågor att återkoppla till TS både vad du anser fungerar bra idag och vad du önskar att TS kan göra annorlunda i framtiden.

Läs mer på Transportstyrelsens nyhetssida

Mycket halt på fältet

Vill uppmärksamma på att det idag 29/11 är mycket halt på bana 18-36 samt taxibanor. Är nog en bra idé att kontrollera innan start eller landning. Telefonnummer till klubbstugan: 063-7011389. Vill också påminna om att du alltid ska svara om du är i klubbstugan..

Respektera modellflygarnas "luftrum"- för allas säkerhet

ÖMFK har länge haft besvär med VFR-flygplansrörelser rakt ovanför ÖMFK:s grässtråk, depå och klubbstuga. Detta innebär en klar risk för kollision genom att det är mycket svårt att från marken avgöra om ett modellflygplan har höjdseparation gentemot ett flygplan som passerar området.
ÖMFK vill därför genom denna uppmaning be piloter att respektera det sätt på vilket landningsvarv och angöring av medvinden via plats ska ske på Optand. Alltså håll ut varvet utanför skogsgränsen och angör plats från Marieby på 2 000 ft QNH och aldrig lägre. Det finns heller ingen anledning att angöra plats mot medvinden rakt ovanför ÖMFK:område, detta kan ske längre norrut i höjd med ÖFK:s klubbstuga. Det är också klart olämpligt att förlägga ava-träning rakt ovanför ÖMFK:s grässtråk. Ovanstående säkerhetsprinciper kommer från Flygtrafikledningen på ESNZ. Om alla kan respektera dessa enkla förhållningssätt kan vi helt undvika risk för kollision mellan ett modellflygplan och flygplan, en händelse som ingen av oss ens vågar tänka på!