[OSYouTube] Alledia framework not found

Gävle och Säve

Ändrade flygregler för ESGP/Göteborg Säve och ESSK/Gävle.

2016-12-14

 

Ändrade flygregler för ESGP/Göteborg Säve och ESSK/Gävle. ESSK/Gävle
har stängt för IFR trafik och ESGP/Göteborg Säve stänger för IFR trafik
från 1 Januari 2017. Information om de olika flygplatserna finns på AIP SUP

Vill du göra dig hörd?

Vilken myndighet vill du möta i framtiden?

Transportstyrelsen vill vara en myndighet som svarar upp mot de utmaningar som en föränderlig omvärld för med sig. TS vill därför välkomna dig som har kontakt med oss i sjö- och flygrelaterade frågor att återkoppla till TS både vad du anser fungerar bra idag och vad du önskar att TS kan göra annorlunda i framtiden.

Läs mer på Transportstyrelsens nyhetssida