Respektera modellflygarnas "luftrum"- för allas säkerhet

ÖMFK har länge haft besvär med VFR-flygplansrörelser rakt ovanför ÖMFK:s grässtråk, depå och klubbstuga. Detta innebär en klar risk för kollision genom att det är mycket svårt att från marken avgöra om ett modellflygplan har höjdseparation gentemot ett flygplan som passerar området.
ÖMFK vill därför genom denna uppmaning be piloter att respektera det sätt på vilket landningsvarv och angöring av medvinden via plats ska ske på Optand. Alltså håll ut varvet utanför skogsgränsen och angör plats från Marieby på 2 000 ft QNH och aldrig lägre. Det finns heller ingen anledning att angöra plats mot medvinden rakt ovanför ÖMFK:område, detta kan ske längre norrut i höjd med ÖFK:s klubbstuga. Det är också klart olämpligt att förlägga ava-träning rakt ovanför ÖMFK:s grässtråk. Ovanstående säkerhetsprinciper kommer från Flygtrafikledningen på ESNZ. Om alla kan respektera dessa enkla förhållningssätt kan vi helt undvika risk för kollision mellan ett modellflygplan och flygplan, en händelse som ingen av oss ens vågar tänka på!

Nytt bankgiro nummer

Hej! Vid senaste styrelsemötet beslutades att Östersunds Flygklubb kommer att, under våren, fasa ut möjligheten att betala in till klubben via plusgirot. Osaken är b.l.a att Swedbank sagt upp sitt avtal med Nordea och det i sin tur blivit fördyrade kostnader för klubben att nyttja både pg och bg. Så därför börja redan idag att betala till klubben via bankgiro som är 772-1764 (Swedbank). Mvh Bernth N. Kassör

Skoltillstånd klart på LAPL

Nu är vårt LAPL skoltillstånd godkänt och klart! Teorikursen är densamma för LAPL och PPL och vi kör kursstarter varje höst. Det innebär att du kan vänta med att bestämma om du vill ta ett LAPL eller PPL fram tills att flygningen startar i februari. Läs mer HÄR.

Vi har också fått in SE-FYN i skoltillståndet och kan använda den för skolning.

Ny sida

Utvecklingen av klubbens sida har varit stillastående ett tag, men nu ska det bli skillnad. Det här är den nya sidan och du kommer förhoppningsvis att se hur den växer varje vecka. För att det ska fungera behövs fler som skriver. Kan du hjälpa till att skriva och rätta information och lägga in bilder? Mejla till: