Skolning

Vi startar en ny kurs för att ta flygcertifikat. Den börjar den 4:e November.

 

LAPL-certifikat är ett nytt certifikat som infördes i April 2015, vi kommer att skola till det nya certifikatet fr.o.m våren 2016.  Du kan läsa mer om det HÄR.

PPL-certifikat är ett grundcertifikat som Du kan bygga på med olika former av utbildningar. Certifikatet berättigar Dig till att som privatflygare flyga med passagerare, i bra väder och god sikt, under dager. Du får ej ta betalt men väl dela på kostnaderna.

UL-certifikat kan vi i dagsläget inte erbjuda inom ÖFK, men vårt PPL-teoripaket, med avklarade skolprov kan tillgodoräknas din UL-utbildning och vi hjälper gärna till att koordinera din UL-utbildning med din tilltänkta UL-flyginstruktör.  Kanske kan du bli ÖFK:s UL-instruktör när du är klar med din utbildning!

Teoretisk utbildning

SE GNG Skolning 300x196

Teorikurs anordnas genom Östersunds Flygklubb och omfattar följande ämnen:

 • Luftsystem & Flygsäkerhet
 • Luftfartyg Generellt
 • Prestanda & Färdplanering
 • Människans Förutsättningar
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Flygoperativa procedurer
 • Flygningens grundprinciper
 • Radiotelefoni

Utbildningen följer Transportstyrelsens krav.

Praktisk utbildning

Vi använder oss av enmotoriga flygplan av typen DA40 Diamond star och Cessna 172, under utbildningen till ett PPL- och LAPL-certifikat. Omfattningen på utbildningen i stort:

 • Teknisk utbildning på flygplanet
 • Handhavande & Manövrering
 • Orienterande instrumentflygutbildning
 • Navigeringsflygning

För PPL är minimiflygtiden är 45 timmar, varav minst 25 timmar med lärare (i dubbelkommando) och minst 10 timmar under ensamflygning (i enkelkommando). I detta ingår även navigeringsflygningar, minst två med lärare och två utan lärare.

För UL är minimiflygtiden 20 timmar (UL-flyglektioner erbjuds i dagsläget inte av ÖFK)

Examination

Examinationen består för PPL-certifikat av dels skolprov i de ämnen som listas ovan, som skrivs på flygskolan/klubben, dessa kostar inget. Vid minst 75% rätt på skolprov är man sen berättigad till att skriva examensprov i samma ämne för Transportstyrelsen (TS-prov). Priset för dessa ingår i TS-teoriprov avgift men eventuella omprov kostar extra. Även där gäller minst 75% rätta svar för att få godkänt.
Du kan skriva alla på en gång eller ett i taget, det bestämmer du själv. Dock skall du inom 18månader ifrån du skrivit ditt första TS-prov vara godkänd på samtliga, annars får du börja om. Inom 24månader ifrån att alla TS-prov är godkända skall du även hunnit flyga upp.

En långnavigeringsflygning som skall sträcka sig minst 270 kilometer från startflygplatsen och som du flyger ensam med mellanlandningar på främmande flygplatser skall genomföras under utbildningen. Utbildningen avslutas med flygprov som tar 1,5 timmar med kontrollant från Transportstyrelsen"

Efter detta är du lycklig innehavare av ett PPL-certifikat...

Transportstyrelsen kräver

Lägsta åldern för att flyga ensam är 16 år och för att erhålla certifikat 17 år. Certifikatet är giltigt upp till 5 år och förlängs efter läkarundersökning. Du måste vartannat år göra en kontrollflygning inför flyginstruktör. De medicinska kraven överensstämmer i stort med kraven för körkort till bil, således föreligger inget hinder att bära glasögon. Första läkarundersökningen skall göras av en flygläkare och innefatta även EKG. Ta kontakt med Flygläkare även om du tror dig ha medicinska hinder – det kan hända att du visst får flyga, men under vissa förutsättningar.

Flygningen

Redan tidigt i utbildningen får du börja flyga EK eller Enkel Kommando, vilket innebär att läraren stannar på marken och du gör flygningar precis som den i filmen nedan. Flygningar med och utan lärare varvas sedan under hela utbildningen.

 

Vad kostar ett certifikat

Hela utbildningen, fram till uppflygning kostar för PPL cirka 105.000 SEK. Det inkluderar teoriundervisningen inklusive böcker, läkarundersökningen, skriftliga prov och flygprov inför Transportstyrelsen samt hela flygutbildningen, med hela 45 fantastiska flygtimmar.

UL-certifikat kostar totalt cirka 50.000 SEK.

För dig som vill hoppa på kurs 2017/2018 så är kostnaden ca 11.000:- för medlemskap, teorikurs, teoripaket med böcker, CD-skivor, verktyg, kartor,  läkarundersökning, nyckel mm.

Sen kör vi teorikursen varannan söndag mellan 9 och 18 under vintern fram till maj månad. Två av dessa tillfällen är obligatoriska, (Ämnet Human Factors och besök i Trafikledartornet) övriga söndagar är frivilliga men man måste delta på minst hälften av antalet kurs timmar. Utbildningen kräver väldigt mycket studier, var förberedd på att läsa mycket hemma.

När våren kommer startar flyg delen av utbildningen, över 50 flygpass ska genomföras innan det är dax för uppflygning. Hos oss fungerar det så att varje medlem har ett eget flygkonto, från det dras pengar efter varje flygning, har du flugit 45 minuter så dras 0,75 x timpriset. Du behöver bara se till att det alltid finns ett + saldo på ditt konto som du enkelt kollar på vår boknings sida på internet. På den sidan loggar du också in och bokar flygplan och flyglärare. Du bestämmer alltså själv när du vill flyga, vi har inget flygschema. Flygplanen som används för skolning används även samtidigt för privatflygning, brandflyg och övningar, men det är sällan problem att hitta lediga tider.

Efter utbildningen

Du kan bygga på Ditt PPL-certifikat med t ex behörighet för att flyga under mörker, flyga sjöflygplan, UL, TMG, flyga med skidor o s v. Du kan även delta i tävlingar av olika slag eller söka till Frivilliga Flygkåren (FFK). Du kan hyra klubbens flygplan och flyga nästan vart du vill...

Intresserad?

Vill du veta mer, kontakta oss på och kanske boka en provlektion för 900 kr. eller varför inte åka ut till Optands flygfält och prata med någon klubbmedlem eller flyglärare.

Du kan även ringa vår kontaktperson för skolning, Pär Erixon, 070-2396556

För frågor kring UL-cerifikat ring Karl Hagström, 0709-102418