Lär dig flyga!

Det sägs att piloter vet varför fåglarna sjunger! Kanske är det lite överdrivet, men känslan av att själv ta ett flygplan och bege sig ut över Storsjön alternativt fjällvärlden är svår att beskriva – den ska upplevas!

Östersunds flygklubb bedriver utbildning till både PPL- och LAPL-flygcertifikat. Vi använder oss av Optands flygfält söder om Östersund. Fältet ligger utanför kontrollerat luftrum vilket gör utbildningen effektiv. Så fort du har startat från banan kan du börja öva, utan krångliga in- och utflygningsvägar!

Du kan anmäla dig vilken tid på året som helst. Eftersom teorin görs via internet. Flygningen görs mellan februari och oktober.

Kan alla lära sig flyga? 

Kraven för att klara läkarundersökningen (vi har kontakt med flygläkare), flygteorin samt praktisk flygning är ungefär samma som B-körkort för bil. Lägsta ålder att börja praktisk flygskolning är 16 år. För att få göra uppflygningen för Transportstyrelsen skall du ha fyllt 17 år. 

SE GNG Skolning 300x196

Utbildning i två delar

Utbildningen är uppdelad i två delar nämligen teori och praktik. Teoridelen läses på nätet och de sista skolproven skrivs på flygklubben innan Transportstyrelsens prov. Du betalar in en teoriavgift (f.n. 12000:-) och får inlogg till flygcert.com. 

Ämnena som ingår i teoripaketet är:
AL: Luftfartssystemet (Air law)
AGK: Luftfartyg generellt (Aircraft general knowledge)
FPP: Prestanda och färdplanering (Flight performance and planning)
HPL: Människans förutsättningar och begränsningar (Human performance and limitations)
MET: Meteorologi (Meteorology)
NAV: Navigation (Navigation)
OP: Flygoperativa procedurer (Operational procedures)
POF: Flygningens grundprinciper – Aerodynamik (Principles of flight)
COM: VFR-kommunikation. 

Vi har också en kväll i veckan med teorilärare. Om du har några frågor eller vill ha mer förklaring till något ämne. Hälften av dessa kvällar är obligatorisk närvaro.

Du kan välja att läsa 2-3 ämnen åt gången. D.v.s. att du gör klart de ämnena och har skrivit proven på flygcert.com skall du skriva det sista skolproven på flygklubben innan Transportstyrelsens prov. Om du får godkänt på skolproven kommer du att anmälas till Transportstyrelsen för provskrivning. Transportstyrelsens prov skrivs i Östersund.

Du har 18 månader på dig att skriva de 9 proven för Transportstyrelsen från det att du skriver det första provet. Du har 4 försök/ämne. Efter att du har skrivit alla 9 ämnen är dessa giltiga i 24 månader från det datum när du skrev det sista godkända ämnet.

Både PPL- och LAPL-elever läser samma teori och skriver samma prov hos Transportstyrelsen.

Praktisk utbildning

Vi använder oss av enmotoriga flygplan av typen Diamond DA40 och Cessna 172 under utbildningen till ett PPL-certifikat. 

Den praktiska pilotutbildningen fram till flygcertifikatet är inte schemalagd. Du blir tilldelad en flyglärare och bestämmer med denne när det passar er båda att flyga.

PPL-certifikat

Omfattningen på utbildningen i stort:
Teknisk utbildning på flygplanet
Handhavande & Manövrering
Orienterande instrumentflygutbildning
Navigeringsflygning

Minimiflygtiden är 45 timmar, varav minst 25 timmar med lärare (i dubbelkommando) och minst 10 timmar under ensamflygning (i enkelkommando). I detta ingår även navigeringsflygningar, minst två med lärare och 5 timmar distansflygning utan lärare.

Den praktiska pilotutbildningen fram till flygcertifikatet är inte schemalagd. Du blir tilldelad en flyglärare och bestämmer med denne när det passar er båda att flyga.

Efter ca 15-20 timmar flyger du själv första gången. Innan det sker skall du skriva ett EK-prov, kommunikations-prov och ett tekniskt prov på flygplanet på flygklubben. 

När du har flugit dina timmar och gjort en godkänd kontrollflygning inför skolan släpps du upp för en uppflygning inför en kontrollant från Transportstyrelsen.

När du har klarat uppflygningen kan ditt certifikat byggas på med olika behörigheter såsom IR (Instrument Rating), ME (Multi Engine Rating) och andra flygplansklasser och typer ändå upp till Jet-flygplan!

LAPL-certifikat

Omfattningen på utbildningen i stort:
Teknisk utbildning på flygplanet
Handhavande & Manövrering
Navigeringsflygning

Minimiflygtiden är 30 timmar, varav minst 20 timmar med lärare (i dubbelkommando) och minst 6 timmar under ensamflygning (i enkelkommando). I detta ingår även navigeringsflygningar  med lärare och 2 timmar distansflygning utan lärare.

Efter ca 15 timmar flyger du själv första gången. Innan det sker skall du skriva ett EK-prov, kommunikations-prov och ett tekniskt prov på flygplanet på flygklubben.  

När du har flugit dina timmar och gjort en godkänd kontrollflygning inför skolan släpps du upp för en uppflygning inför en kontrollant från Transportstyrelsen.

LAPL certifikatet innebär att man får flyga enmotoriga flygplan med en max startvikt på 2000 kg samt max 3 passagerare. Man kan flyga ett flygplan med fler än 4 sittplatser, men är alltså begränsad till 3 passagerare oavsett. Du får skola till sjöbehörighet och mörkerbehörighet. Efter uppflygning krävs 10 timmar ensamkommando innan man får ta passagerare

Ett LAPL kan utökas till PPL genom kompletterande utbildning samt ett nytt flygprov.

Vad kostar det?

Ett PPL certifikat kostar ca 110000 kr sammanlagt baserat på minimikravet för utbildning.

Prisangivelsen är baserad på en utbildning motsvarande minimitid enligt krav (45 timmar) med ett genomsnittligt skolpris på 1800 kr/timme samt kostnader för medlemskap, teorikurs, medicinskt certifikat, avgifter till transportstyrelsen för teoriprov, första utfärdande av radio och flygcertifikat, hyra av flygplan vid flygprov samt kontrollantens avgift.

Det som inte är inräknat är eventuella landningsavgifter som kan tillkomma vid flygning till annan större flygplats, samt egen utrustning i form av headset (finns i flygplanen), flygplatskort m.m.

Ett LAPL certifikat kostar ca 84000 kr sammanlagt beräknat på minimikravet för utbildning.

Intresserad?

Vill du veta mer, kontakta oss via mail, , eller kanske boka en provlektion för 1000 kr eller varför inte åka ut till Optands flygfält och prata med någon klubbmedlem eller flyglärare.

Du kan även ringa vår flyglärare, Pär Erixon, 070-2396556 eller vår skolchef Kjell-Åke Jonsson, 070-5222907.

Efter utbildningen

Du kan bygga på Ditt PPL-certifikat med t ex behörighet för att flyga under mörker, flyga sjöflygplan, UL, TMG, flyga med skidor o s v. Du kan även delta i tävlingar av olika slag eller söka till Frivilliga Flygkåren (FFK). Du kan hyra klubbens flygplan och flyga nästan vart du vill...

 

Kommentarer  

#1 tessie 2013-01-28 21:50
Hej!

Vad kostar det om man vill "hyra" era plan för att samla timmar? Alltså vad det kostar per timme och vilka olika slags flygplan har ni?

Mvh

/ Tessie
Citera
#2 stefan 2013-02-03 09:54
Titta under fliken "Ny Medlem!" där har jag uppdaterat med timpriser på flygplanen. Välkommen!
Citera
#3 Pilothamstern 2014-04-23 04:03
Kan man bli skolad i UL-B? Om inte, vart är närmaste orten där UL-B utbildning kan fås?
Citera
#4 stefan 2014-05-30 00:24
Vi har eventuellt UL skolning på gång. Kontakta oss på så får du mer info.
Citera
#5 Karl Hagström 2014-10-18 11:58
Vi kör nu teorikurs godkänd för både UL och PPL. Vi hjälper gärna UL eleverna att koordinera den praktiska delen av UL-A (trike)/B(fixwing)/Gyrokopter. Kanske blir det du som blir ÖFKs UL-instruktör småningom?!
Citera

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera