Klubbens historia

Östersunds flygklubb bildades redan 1937. Vid en så kallad flygriksdag i Stockholm den 7 mars detta år beslöts det att KSAK skulle bli riksorganisationen för detta nyvaknande flygintresse. Den 19 mars kallades intresserade till Läroverkets lokaler enligt en annons i ÖP. Då var ingenjör K.G. Molin från KSAK med och höll ett föredrag.

Den styrelse som valdes tog itu med att undersöka möjligheter att köpa ett motorflygplan som skulle användas för utbildning. En GV38 införskaffades 1939 och man skulle börja att utbilda elever. Men då började andra världskriget och flygplanet skulle användas av kronan. Den hamnade i Eskilstuna.

Namnet Östersunds flygklubb varade inte i många år. 1940 ändrades det till Jämtlands läns Flygklubb. Redan två senare återtogs namnet när det bildades fler flygklubbar i länet.

Verksamheten var från början segelflyg och modellflyg. Klubben hade också olika sektioner för detta. Huvuddelen av flygningarna var segelflyg under de första 10-20 åren. Även modellflyg var aktiva. Man hade motorflygplan för att dra upp segelflygplanen bl.a. Klemm 25. Tyvärr skedde det en del olyckor under denna tiden med segelflygplan.

Ända sedan bildandet av flygklubben hade man hållit till på F4 och flugit. Men i mitten av 40-talet försökte man få flytta verksamheten till Optands flygfält. Så 1947 blev det stora förändringar. Segelflygarna flyttade till Åre för läger. När lägret var slut bogserades flygplanen till Optands flygfält. Detta år tillträdde en ny ordförande till klubben. Sven Dahl som satt ända fram till 1972. Under hans tid vid rodret ordnades det många flygdagar, tävlingar m.m.

1953 inköptes en Cessna 140 där ÖP gick in som delägare. Anledningen var att det skulle bli VM i Åre och ÖP skulle skicka med tidningar med Cessnan till Åre. Det blev ingen succé eftersom skidorna till flygplanet var olämpliga för snö.

Nästa inköp av flygplan skedde runt 60-talets början. KSAK gjorde en upphandling och man köpte Piper Carribean. Anledningen var att klubben ville ha ett bättre flygplan för brandflyget. Detta flygplan finns fortfarande kvar i privat ägo. Flygplanet heter SE-CSM.

Motorflygets utveckling i klubben kom att präglas av olika personers engagemang. Det blev en kraftig utvecklingen på flygskolningen. Det resulterade i att man skaffade två Piper Cherokee 140 som senare ersattes av Cessna 172. Man köpte även in en Cessna 182 som resemaskin och en Cessna 150 för avancerad flygning. Så såg det ut i många år.

I mitten på 90-talet sålde man alla Cessnor och köpte Piper Cherokee i stället. Nästa inköp blev en Diamond DA 40 TDI som köptes ny 2004 och fortfarande finns kvar i klubbens ägo.

I början bestod klubben av sektioner för de olika delarna. 1968 upplöstes detta med sektioner och varje ”sektion” blev sin egen flygklubb. Östersunds flygklubb behöll namnet och de övriga blev Östersunds segelflygklubb och Östersunds modellflygklubb.

Flygfest 1982

Östersunds flygklubb ordnade en stor flygdag i mitten av juli. Det var olika flyguppvisningar med bl.a. den finska gruppen ”Red Birds”. De flög med varsin Pitts. Även flygvapnet var med och visade Viggen. Den franske testpiloten visade vad man kunde gör med Rallye 235. Det blev en show utöver det vanliga. Han avslutade uppvisningen med att öppna huven och ställa sig upp i flygplanet i manöver när han flög förbi publiken på låg höjd.

Så ser det ut idag

Östersunds flygklubb är en av Sveriges äldsta flygklubbar och är ansluten till KSAK. Första information om flygklubben var en annons i tidningen ÖP om att bjuda in personer för att starta en flygklubb. Vi håller till på Optands flygfält och har idag ca 80 medlemmar varav ca 25 är flygande. Vi är största flygklubben i Jämtland och klubbens verksamhet består av:

Östersunds flygklubb bedriver flygutbildning och har ett tillstånd godkänt av Transportstyrelsen. Tillståndet heter DTO (Declare Training Organization) och tillståndets nummer är SE.DTO.0021. Vi erbjuder utbildning till PPL och LAPL samt inflygning på de flygplan som vi förfogar över.

Vi hyr ut flygplan till FFK – Frivilliga Flygkåren. Våra flygplan är en del av det svenska totalförsvaret. FFK bedriver bl.a. flygning åt Länsstyrelsen, Försvaret samt även Marinen. Vi hjälper Länsstyrelsen med brandflyg med 2 övervakningslingor i Jämtland, en sydlig och en nordlig.

Naturligtvis kan alla medlemmar hyra klubbens flygplan för privata resor eller träning.

Genom att flyga mycket upprätthåller våra medlemmar sin flygkompetens och flera piloter flyger dessutom åt FFK (Frivilliga flygkåren) med uppdrag som brandflyg, hemvärnsflyg och bevakningsuppdrag.

Dessutom stöttar vi våra vänner i Östersunds Segelflygklubb och Östersunds Fallskärmsklubb med duktiga piloter som flyger deras bogserflygplan och hopparkärror.

Kontakta oss

Vill du ha mer information? Maila oss på adressen info@flygklubben.se
så ser vi till att du får den information du söker.