Kontakt

Adress:
Östersunds Flygklubb
Box 237
831 23 ÖSTERSUND

Telefon i klubbstugan: 063-701 13 89

Mail: info@flygklubben.se
Skolning: utbildning@flygklubben.se
Kassör/Ekonomi: kassor@flygklubben.se

Organisationsnummer:
893200-4511

Swish:
123 63 35 087

Bankgiro:
772-1764

Ordförande: Johannes Collin
Vice Ordförande: Tobias Theland
Sekreterare: Christer Strömstedt
Kassör: Uno Kallström
Teknisk ansvarig: Bertil Andersson,  
Flyglärare: Kjell-Åke Jonsson, Pär Erixon 

Styrelsen kontaktas enklast via info@flygklubben.se

Flygklubben har två anställda på klubben som kan nås via klubbstugans telefon.
De sköter mycket av det praktiska, såsom snöskottning, gräsklippning och andra underhållsuppgifter.