Optands flygfält

Optands flygfält ligger söder om Östersund efter E14. I samband med fältet finns det ett museum med restaurang och olika utställningar. Gå in på Tekniklands webbsida
för att se när det är öppet, www.teknikland.se.

Fältet har tre olika banor, banan är öppen under den ljusa delen av dygnet. Det finns ingen banbelysning. Det går att hyra en stuga med 4 bäddar. Dusch finns i klubbstugan. Kontakta ÖFK innan för info eller ring 063-701 13 89.

Det finns bränsle att köpa: Avgas 100 LL, UL 91 och Jet A1. Betalning sker med kort eller swisch.

Glöm inte att läsa Notam. Vi hyr ut fältet till och från under hela året till polisen, brandkåren och ambulansen.

VIKTIG INFORMATION OM DU BESÖKER OPTANDS FLYGFÄLT

 • Vi ligger alldeles intill Östersunds kontrollzon och inpasseringspunkt Marieby är söder om kyrkan!
 • Inpassering ska ske via söder om Marieby, Bringåsen, Lundkälen och Hälle, Se Svenska Flygfält.
 • Högervarv bana 36 (asfalt), stråk 36 (gräs) och stråk 33
 • Östersunds kontrollzon sträcker sig upp till 3050ft men observera att Östersund TMA ovanför Optand börjar vid 2300ft!
 • Start bana 18: Undvik överflygning av bebyggelse i banans förlängning. Sväng minst 40 grader vänster efter passage av fältgräns.
 • Landning bana 36: Håll norr om vägen som till/från Grytans läger som ligger på baslinjen. Sjunk till lägst 1600 ft AMSL innan final.
 • Östersundstornet har stängt stora delar av dygnet men ropa alltid upp dem (135.655) och dubbelkolla med Sweden (132.155) innan ni flyger in i kontrollerad luft och innan ni skiftar till Östersunds flygklubb (123.550).
 • Övrig verksamhet: Segelflyg, modellflyg, fallskärmshoppning och bågskytte.
 • Modellflygområde invid fältet. Flyg ej över området.
 • Snöröjning sker på bana 18/36 (asfaltbanan). Ring för fältkontroll 070-551 56 11
 • Här är en detaljerad beskrivning om de lokala föreskrifterna som gäller

Välkomna till oss! 😃

Frekvenser

Östersunds flygklubb123.550
Östersundstornet135.655
Sweden control132.155

Information

ICAO CodeESNM
Frequency123.550
ContactPhone: +46 63 701 13 89
Phone: +46 70 551 56 11
Email: info@flygklubben.se
RunwaysRunway 18 – 36
3,281′ x 59′
Asphalt

Runway 15 – 33
2,461′ x 131′
Grass
Fuel100LL, UL91/96, Jet A
Prior notice – especially during winter (October-April).
Elevation (MSL)1,236
Location63.125°N/14.808°E
Magnetic Variation5° E
Time ZoneCET (GMT1)
Nearby airportsESNZ – Åre Östersund Airport (FRQ 135.655)
AirportinfoRH traffic circuit RWY 33 and 36.
Inbound traffic shall proceed via MARIEBY, BRINGÅSEN, LUNDKÄLEN or BRUNFLO.

– We are right next to Östersund’s control zone, and the entry point Marieby is south of the church!

– Östersund’s control zone extends up to 3050 feet, but please note that Östersund TMA above Optand starts at 2300 feet!

– When takeoff runway 18 and landing runway 36, avoid the buildings in the direction of the runway.

– Östersund Tower (ESNZ) is closed for large parts of the day, but always call them (135.655) and double-check with Sweden (132.155) before entering controlled airspace and before switching to Östersund Flying Club (123.550).