Utbildning

Östersunds flygklubb bedriver utbildning till både PPL- och LAPL-flygcertifikat. Vi har ett tillstånd från Transportstyrelsen som heter SE.DTO.0021.

Vi håller till och flyger från Optands flygfält söder om Östersund. Fältet ligger utanför
kontrollerat luftrum vilket gör utbildningen effektiv. Så fort du har startat från banan kan du börja öva, utan krångliga in- och utflygningsvägar!

Vår utbildning är för många starten på en dröm. En dröm om att flyga på fritiden, att kunna hjälpa till ideellt (tex brandflyg) eller drömmen om ett yrke som pilot. Känner du dig osäker kan du köpa en introduktionsflygning eller en provlektion.

Kan alla lära sig flyga? 
Ja! Men det krävs en hel del tid och ansträngning av dig själv för att utbildningen ska bli effektiv. Framförallt att du har tid för detta. Både med teorin och den praktiska skolningen. I princip kan man säga att kraven för att klara läkarundersökningen, flygteorin samt praktisk flygning är ungefär samma som B-körkort för bil. Lägsta ålder att börja praktisk flygskolning är 16 år. För att få göra uppflygningen för Transportstyrelsen skall du ha fyllt 17 år.
 
Att läsa teori
Utbildningen är uppdelad i två delar, teori och praktik. Teoridelen läses mest på nätet men också på lärarledda lektioner och de sista skolproven skrivs på flygklubben innan
Transportstyrelsens prov. Du betalar in en teoriavgift (f.n. 12000:-) och får inlogg
till  flygcert.com bl.a.

Ämnena som ingår i teoripaketet är:

 • AL (Air law): Luftfartssystemet
 • AGK (Aircraft general knowledge): Luftfartyg generellt
 • FPP (Flight performance and planning): Prestanda och färdplanering
 • HPL (Human performance and limitations): Människans förutsättningar och begränsningar
 • MET (Meteorology): Meteorologi
 • NAV (Navigation): Navigation
 • OP (Operational procedures): Flygoperativa procedurer
 • POF (Principles of flight): Flygningens grundprinciper – Aerodynamik
 • COM (Communication): VFR-kommunikation. 

Vi har uppsamlingsheat med de olika ämnena. Om du har några frågor eller vill ha mer förklaring till något ämne. Hälften av dessa kvällar är obligatorisk närvaro. Idag finns inga datum, men vi lägger ut det på denna sida när det behövs. Vi styr dessa dagar med tanke på eleverna.

Du kan välja att läsa 2-3 ämnen åt gången. D.v.s. att du gör klart de ämnena och skriver
proven på  flygcert.com  . Sedan skall du skriva skolprov på flygklubben. Om du får godkänt på skolproven kommer du att anmälas till Transportstyrelsen för den slutgiltiga provskrivning. Transportstyrelsens prov skrivs i Östersund.

Du har 18 månader på dig att skriva de 9 proven för Transportstyrelsen från det att du skriver det första provet. Du har 4 försök/ämne. Efter att du har skrivit alla 9 ämnen är dessa giltiga i 24 månader från det datum när du skrev det sista godkända ämnet. Du har alltså 24 månader på dig att flyga den praktiska utbildningen och att flyga upp.

Både PPL- och LAPL-elever läser samma teori och skriver samma prov hos Transportstyrelsen.
 
Den praktiska utbildningen
Den praktiska skolningen görs på Optands flygfält söder om Östersund. Idag skolar vi med Diamond DA 40 TDI. Ett fyrsitsigt modernt flygplan med dieselmotor. Den praktiska pilotutbildningen fram till flygcertifikatet är inte schemalagd men vi följer ett
utbildningsprogram enligt Transportstyrelsen. Du kommer att flyga med båda flyglärarna och bestämmer med dessa när det passar er båda att flyga.

Det finns två varianter av flygcertifikat, PPL (Private Pilot Licence) och LAPL (Light Aircraft Pilot License). Det finns vissa skillnader på utbildningarna och efter utbildningarna.

Private Pilot Licence – PPL
Kostnaden för ett PPL (31 jan 2024) är ca 120 000 kronor
Här måste du flyga minst 45 timmar uppdelat på 25 timmar DK (Dubbelkommando) och minst 10 timmar EK (enkelkommando, du flyger själv). Efter uppflygningen när du har fått ditt certifikat får du:

 • Flyga i dagsljus i bra väder
 • Upp till totalt 10 personer ombord inklusive pilot
 • Luftfartyg med en startvikt upp till 5700 kg
 • Gå vidare till ett yrke inom flygningen ex pilot
 • I princip flyga i hela världen

Några av de behörigheter som kan knytas till PPL:

 • Mörkerflygning – Flyga i mörker i bra väder
 • Avancerad flygning – Konstflygning
 • Instrumentflygning – Flyga i dåligt väder
 • Sjöbehörighet – Starta och landa på vatten med ett sjöflygplan

Light Aircraft Pilot License – LAPL
Kostnaden för ett LAPL (31 jan 2024) är ca 89 000 kronor
Här måste du flyga minst 30 timmar uppdelat på minst 15 timmar DK (Dubbelkommando) och minst 6 timmar EK (enkelkommando, du flyger själv). Efter uppflygningen när du har fått ditt certifikat får du:

 • Flyga i dagsljus i bra väder
 • Ta upp till totalt 4 personer ombord inklusive pilot
 • Luftfartyg med en startvikt upp till 2000 kg (de flesta fyrsitsiga flygplan)

Några av de behörigheter som kan knytas till LAPL:

 • Mörkerflygning – Flyga i mörker i bra väder
 • Avancerad flygning – Konstflygning
 • Sjöbehörighet – Starta och landa på vatten med ett sjöflygplan

Men, du kan alltså inte gå vidare som yrkesflygare eller ta instrumentbehörighet med LAPL.

Om du är intresserad och känner att du skulle vilja prova en flygtur klicka här. Du kan också hämta en förklaring till hur du går tillväga för att ta ett flygcertifikat, klicka här.