Kontakt

|

Adress:
Östersund Flygklubb
Box 237
831 23 ÖSTERSUND

Telefon i klubbstugan: 063-701 13 89

Mail:

Skolning:

Medlemskap: 

Bankgiro:
772-1764

Ordförande: Göran Haraldsson, 070-317 65 48
Sekreterare: Christer Strömstedt, 0730-789381,
Kassör: Uno Kallström, 070-567 54 66,

Flyglärare: Kjell-Åke Jonsson, 070-522 29 07

Vi har en anställd på klubben, han heter Anders Berglund och du når honom på 070-398 65 73, han sköter mycket av det praktiska, såsom snöskottning, gräsklippning och andra underhållsuppgifter.

Anders Berglund